Biznes

Inwestycja w produkty strukturyzowane – czy warto?

Produkty strukturyzowane należą do inwestycji alternatywnych. Zazwyczaj konstruowane są tak, aby zarabiać niezależnie od wzrostów czy spadków na rynku akcji. Niepewna sytuacja na giełdzie skłania część inwestorów do poszukiwania innej formy inwestowania pieniędzy. Oczekiwań nie są w stanie zaspokoić nisko oprocentowane lokaty czy obligacje, dlatego też coraz większą popularność zdobywają produkty strukturyzowane, które właśnie wysokie zyski obiecują. Jedną grupę inwestorów wśród których produkty strukturyzowane cieszą się popularnością stanowią osoby stroniące od ryzyka, drugą – osoby które za cenę większego ryzyka niż w przypadku tradycyjnych lokat czy obligacji oczekują większych zysków.

Inwestowanie w produkty strukturyzowane.
Lokata strukturyzowana to najczęściej złożenie dwóch elementów, które w połączeniu stanowią o sile takiej inwestycji. Część powierzonych pieniędzy inwestowana jest w bezpieczne obligacje. To dzięki nim zapewniona zostaje ochrona kapitału, a inwestor zyskuje pewność odzyskania pieniędzy nawet jeśli inwestycja spisywać się będzie gorzej niż zakładano. Za pozostałe środki zakupione zostają opcje, dzięki którym osiągnąć można ponadprzeciętny zysk, ale także stracić cały zainwestowany kapitał. Ostatecznie, z połączenia tych dwóch elementów, inwestor otrzymuje produkt nie obarczony ryzykiem – często 100% gwarancja kapitału, który w przypadku trafnie dobranych opcji zapewni mu znaczny zysk. Dodatkowo kusząca okazuje się możliwość „sprzedania” produktu strukturyzowanego jako ubezpieczenie na na życie, dzięki czemu zysk z inwestycji wolny jest od podatku Belki.

W związku z mnogością produktów strukturyzowanych ciężko jest podać ich dokładną definicję. Istnieją jednak cechy, które dla wszystkich produktów tego typu są charakterystyczne. Jedną z nich jest wspomniana ochrona kapitału – zwykle 100%, czasem jednak gwarantowana jest minimalna stopa zwrotu. Zysk z inwestycji opiera się na zmianach wartości instrumentu bazowego na którym oparty został dany produkt. Wypłaty z produktów strukturyzowanych zazwyczaj następują na koniec okresu lokaty. Inwestycje tego typu trwają przeciętnie od 2 do 4 lat.

Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce, w porównaniu do europejskiego czy amerykańskiego, dopiero się rozwija. Bez wątpienia z czasem przybędzie wielu zwolenników tej formy inwestowania jako alternatywy dla rynku akcji bądź produktów o niego opartych. Już w chwili obecnej Polscy inwestorzy mogą wybierać spośród inwestycji związanych z m.in. branżą energii odnawialnej, towarów rolnych i żywności, infrastrukturą na rynkach rozwijających się, dóbr luksusowych, surowców mineralnych, używek i hazardu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.