Biznes

Na jakiej umowie zatrudniać pracowników?

Obecnie są możliwe różne formy zatrudnienia. Już umowy o pracę nie są jedyną opcją. Jednak tutaj rodzi się wiele pułapkę. Za umowy podstawowe uważane są także te umowy, które do tej pory pełniły rolę tylko tych pomocniczych, dodatkowych. Takie jak umowy zlecenia i o dzieło. Mogły być one dawniej zawierane dodatkowo, np. w przypadku, gdy na rzecz swojego pracodawcy wykonywało się jeszcze inne dodatkowe zlecenia, poza tymi, które były przewidziane w umowie o prace.

Obecnie można wybierać pośród takich rodzajów umów, jak umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, samozatrudnienie. Tutaj więc jest sporo możliwości, nie każda z tych możliwości jest jednak dobra dla pracownika. Trzeba więc dobrze się zastanowić nad tym, jakie są możliwości podejmowania zatrudnienia, kto może być na jakiej umowie zatrudniony i jakie w związku z tym ma przywileje, ale też obowiązki. Jakie są wady i zalety poszczególnych umów. Na pewno z punktu widzenia pracodawcy niekorzystna wydaje się umowa o pracę – to duże zobowiązanie, konieczność przestrzegania prawa pracy i innych zabezpieczeń, których nie ma przy innych rodzajach umowy.

Dzięki takiej umowie pracownik wiele zyskuje – może liczyć na cały pakiet specjalny, opłacanie składek – tutaj restrykcje są bardzo poważne, pracodawcy zdecydowanie nie opłaca się nie wywiązywać z takich obowiązków, jak chociażby płacenie podatku, płacenie składek ZUS itd. – będzie wtedy podlegał karze, będą te należności też zawsze w pierwszej kolejność egzekwowane, np. w przypadku stwierdzenia niewypłacalności firmy czy jej bankructwa. Dlatego z punku widzenia pracownika na pewno jest to duże zabezpieczenie. Inaczej jest w przypadku innych umów. Inne umowy nie potwierdzają, że dana osoba jest pracownikiem danej firmy.

Czyli praktycznie nie jest z nią w żadne sposób związana. Wykonuje tylko zlecenia czy dzieła na jej rzecz, po czym je sprzedaje. Dlatego tutaj nie ma takich zobowiązań ze strony pracodawcy, takich jak konieczność wypowiedzenia itd. To nie jest wtedy pracownik tej firmy. Oczywiście pracodawca musi się wywiązywać z warunków umowy, np. opłacać określone składki. Jednak nie ma np. wymogów co do tego, jak wysokie stawki płaci za pracę, w jakich godzinach praca może być wykonywana itd. Daje to zarówno szanse, jak i stwarza zagrożenia, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Dlatego wybór rodzaju umowy w dużej mierze zależy od specyfiki pracy, jak i od samych ustaleń pracownika oraz pracodawcy. Trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw, trzeba wiedzieć, jakie warunki faktycznie mogą być uznawane za korzystniejsze.

Dzięki temu będzie można odpowiednio określić, który rodzaj umowy będzie faktycznie najlepszy z tego punktu widzenia. Dlatego na pewno zawsze należy dokładnie rozważyć wszystkie możliwe opcje, by wybrać najlepsze warunki do zatrudnienia. Trzeba więc zawrzeć kompromis, który pozwoli na uzyskanie zadowalającego efektu, takiego, który będzie najlepszym wyborem zarówno ze względu na pracownika, jak i na pracodawcę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.